Rabobank Vallei en Rijn bedankt!

Rabobank Vallei en Rijn kende onze club een bijdrage toe van 1.500 euro. De bijdrage werd verleend het Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank is als coöperatieve bank al sinds jaar en dag nauw betrokken bij lokale organisaties. Samen met de lokale ledenraad besloten zij een steunfonds op te zetten in deze voor iedereen lastige periode als gevolg van de coronacrisis. Namens begeleiding en renners van Food Valley Cycling Team; hartelijk dank Rabobank!